Lasten vanhemmille

Vanhemmilla on merkittävä osa päiväkodissamme - onhan lasten kasvattaminen yhteinen, tärkeä tehtävämme.

Ennen lapsen tuloa päiväkotiin käydään lapsen vanhempien kanssa keskustelu, jossa vanhemmat voivat tutustua päiväkodin toiminta-ajatukseen sekä kasvatuksellisiin tavoitteisiin ja menetelmiin.

Alkusyksystä vanhemmat osallistuvat oman lapsensa varhaiskasvatussuunnitelma laatimiseen. Suunnitelmaa tarkistetaan aika ajoin keskusteluissa. Keskustelut luovat pohjaa luottamukselliselle yhteistyölle, joka on edellytys päiväkodin toiminnalle.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua päiväkodin vanhempainiltoihin, juhliin, varainhankintatempauksiin ja talkoisiin.

 


Steinerpäiväkoti Karitsa, Tuhkimontie 10 I, 00820 Helsinki, Puh. 045 1677 600, kartta